FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
Secrétaraiat Général : 13, Place Albert I. - B - 6530 THUIN

FCI - Standard Nr. 250 / 1998. 05. 11. /

HAVANESER
(Bichon havanais)

FORDÍTÁS: Dr. J. M. Paschoud és R. Binder asszony.

SZÁRMAZÁS: Földközi tenger nyugati része, Kitenyésztette: Kuba.

PATRÓNUSA: F.C.I.

AZ ÉRVÉNYES ÉS EREDETI STANDARD DÁTUMA: 1996. 12. 10.

ALKALMAZÁS: Társasági és kisérőkutya

FCI CSOPORT BEOSZTÁS: IX.-es fajtacsoport társasági - és kísérőkutya
Sectio 1 Bichonok és rokon fajták.
Munkavizsga nélkül.

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: Ez a fajta a Földközi tenger nyugati részén a spanyol és az olasz partvidék környékéről származik. Minden valószínűség szerint, ezek a kutyák a tengerész kapitányok által kerültek Kubába. Nevét a sokszor előforduló Havanna-színről (tabak) kapta. Sajnálatos módon az eredeti Havannai vérvonalak kihaltak, csak egyes egyedeket sikerült Kubából kicsempészni. Ezeknek az egyedeknek a leszármazottai az USA-ban élnek.

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: A Havanese egy kicsi, erőteljes, rövidlábú kutya. A szőre hosszú, dús, puha és hullámos. A mozgása élénk és rugalmas.

ARÁNYAI: A fang hossza az orrhegytől a stopig megegyezik a koponya hosszával a stoptól a fejbúbig. A testhossz 4:3 -hoz aránylik a marmagassággal.

VISELKEDÉS/JELLEM (WESEN): Különösen éber, jelző kutyának nagyon jól nevelhető. nagyon kedves, vidám, aranyos, játékos, sőt egy kissé bolondos. Nagyon szereti a gyerekeket és állandóan játszana velük.

FEJ: Közepesen nagy, a fejhossz viszonyítva a törzshöz (farktőtől a marig) 3 : 7 -hez.

Agykoponya
Koponya: Lapos fejtető, lehet egy kevéssé domború, széles. A homlok kissé kiemelkedő, felülről nézve a koponya hátul gömbölyű, minden más oldala szinte egyenes és szögletes.
Stop: Mérsékelten kifejezett.

ARCORRI RÉSZ:
Orrtükör: Fekete.
Fang: Az orrhegy felé elkeskenyedő, de soha sem hegyes, vagy tompa.
Ajkak: Vékonyak, szárazak és jól simulók.
Fogazat. Ollós harapás. Kívánatos a teljes fogazat. A P1 és az M3 hiánya eltűrhető.
Pofák: Nagyon laposak, nem előreugrók.
Szemek: Elég nagyok, mandula formájúak, lehetőleg mély barna színűek. A kifejezése barátságos. A szemhéjak lehetőleg sötétek, vagy feketék legyenek.
Fülek: Relatív magasan tűzött, a pofák mellett lógva hordja, egy alig látható ráncot alkotva enyhén megemeli. A végei kissé hegyesek. Hosszú rojtos szőrrel takart. A fülek nem lehetnek olyanok, mint egy szélmalom, sem pedig a pofákhoz simulók.

NYAK: Közepesen hosszú.

TEST: Hossza valamivel több, mint a marmagasság.
Felsővonal: Egyenes, az ágyék enyhén ívelt.
Far: Elég csapott.
Bordák: Jól íveltek.
Alsóvonal: A has jól felhúzott.

FAROK: Magasan hordott, a formája lehet egy görbe bot alak vagy előnyösebb, ha a hátára csavarodik. A szőrzet hosszú és selymes.

VÉGTAGOK:

ELÜLSŐ VÉGTAG: Egyenesek és párhuzamosak, szárazak, jó csont felépítéssel. A földtől a könyökig lévő hossz, ne legyen több, mint a könyök és a mar közötti hosszúság.

HÁTULSÓ VÉGTAG: Nagyon jó csontozat, mérsékelt szögelés.

MANCSOK: A formájuk enyhén hosszúkás, és kicsik. Az ujjak szorosan illeszkednek egymáshoz. (zárt mancsok).

MOZGÁS: A Havanese mozgása természeténél fogva vidám, könnyű, és rugalmas. Az egyenes elülső végtagok szabadon mozognak, míg hátulsó végtagok egy jó tolóerővel szolgálnak.

SZŐRTAKARÓ:

SZŐRZET: Az aljszőrzet gyapjas, de alig fejlett, sokszor szinte hiányzik. A fedőszőr nagyon hosszú (12 - 18 cm ) egy felnőtt kutyánál. Puha, sima vagy hullámos, fürtöket is képezhet. Bármilyen igazítás, vagy a hossz igazítása ollóval vagy a kutya trimmelése tilos. Kivéve : a mancsokat ; A homlokszőrzetet lehet egy kissé rövidíteni, hogy a szemeket ne fedje el. Az arcorri részen is lehet a szőrzeten igazítani, de előnyösebb, ha meghagyjuk a természetes hosszát.

SZÍN: Két szín változat van.

* Ritkán tiszta fehér, a fakónak a különböző árnyalatai; a világos fakótól a havanna színig (tabakszín, vöröses-barna) (dohány) ; ezekben az engedélyezett színekben lehet foltos, megengedett az enyhén fekete-felhős árnyalat.
* A megengedett színek, és foltok ( fehér, világos- fakó, havanna szín ) fekete foltokkal, fekete szőrzet.

NAGYSÁG:
Marmagasság: 23 - 27 cm
Tolerálva: 21 - 29 cm

HIBÁK: Minden eltérés a megengedettől hibának tekintendő, és a hiba nagyságának megfelelően kell értékelni.

SÚLYOS HIBÁK:
* Atipusos általános megjelenés.
* A hegyes, vagy tompa arcorri rész, ha az arcorri rész nem egyenlő nem egyenlő hosszú
a koponya hosszával.
* Ragadozó madárszerű szemek, túl mélyen illesztett szemek, vagy dülledt szemek, vagy ha a
szemhéj, csak részben sötéten pigmentált.
* Túl hosszú, vagy túl rövid törzs.
* Egyenes farok, vagy nem magasan hordott farok.
* A elülső végtagok francia állása.
* Elkorcsosult hátulsó mancsok.
* Kemény szőrzet, nem elég dús szőrzet, rövid szőr, kivéve a kölyökszőrt, nyírott szőr.

KIZÁRÓ OKOK:
* Pigmenthiányos orrtükör.
* Előre - vagy hátraharapás.
* Entropium, vagy Ectropium ; egy vagy mind két szemhéj pigmenthiánya.
* Túl nagy vagy túl kicsi méret.

M. J. A kanoknak két jól fejlett herével kell rendelkeznie, melyek a herezacskóban helyezkednek el.

Ford. Kalo M.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
Sécrétariat Général : 13. Place Albert I - B -6530 THUIN

FCI - Standard Nr. 196. / 1998. 04. 20. /

BOLOGNESE
(Bolognese)


FORDÍTÁS: Michéle Schneider

SZÁRMAZÁS: Olaszország.

AZ ÉRVÉNYES ÉS EREDETI STANDARD DÁTUMA: 1998. 11. 27.
ALKALMAZÁS: Társasági kutya


FCI CSOPORT BEOSZTÁS: IX-es fajtacsoport Társasági és kisérőkutya
Sekció 1 Bichonok és rokon fajták
Munkavizsga nélkül

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: Eredete összeolvad a máltai selyemkutyáéval, mivel az ősei ugyanazok a kis kutyák voltak, melyeket Arisztotelész ( Kr. e. 384-322) "canis melitenses" -nek említ. Már a római időkben ismerték és különösen a bolognai kiskutya abban az időben igen értékes ajándéknak számított az itáliai főurak részéről. Már Cosimo de Medici nem kevesebb, mint nyolc kutyát vitt magával Brüsszelbe, hogy az ottani nemeseknek ajándékozza őket. II. Fülöp spanyol király a következő szavakkal köszönte meg Este hercegnek, amikor két kiskutyát kapott ajándékba " ez a legkirályibb ajándék, melyet egy császárnak ajándékozhatnak." Tizian, és idősb. Breughel, sot Goya festményein is meg vannak örökítve ezek a kutyácskák.

ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: Kicsi, zömök, és kompakt törzsű, hosszú, puha, hófehér szőrzettel fedett kutya.

ARÁNYOK: A kutya kvadratikus felépítésű, - a törzs hossza megegyezik a marmagasággal.

VISELKEDÉS/JELLEM (WESEN): Igen komoly, többnyire nyugodt. Vállalkozó szellemű, tanulékony, gazdájához és annak környezetéhez ragaszkodó.

FEJ: Közepesen hosszú, a marmagasságnak az 1/3-a. A szélessége a járomcsontoknál mérve, megegyezik a hosszával.

KOPONYA: Hosszanti irányban enyhén tojás alakú, a koponyatető, inkább lapos, de oldalt domború. A homlokcsont jól fejlett. A koponya és az orrhát felső határvonala párhuzamos. A
homlokbarázda és a fejbúb alig kifejezett. A koponya hossza kissé hosszabb, mint a fang. Az agykoponya hossza kissé meghaladja az arcorri rész hosszát)

STOP: Elég kifejezett.

ARCORRI RÉSZ:
Orrtükör : Az orrháttal együtt egyenes irányú, oldalról nézve elol merőleges. Az orrtükör nagy és a színe minden esetben fekete.
Fang: A hossza a fejhosszának a 1/5-e. Az orrhát egyenes és a pofák párhuzamosak, és szinte kvadratikusnak tűnik. A szem alatti rész jól kitöltött.
Ajkak: A felső ajkak nem takarják az alsó ajkakat, így az arcorri rész oldalprofilját az állkapocs határolja.
Fogazat. Normálisan fejlettek. A fogak fehérek és erőteljesek, a fogazat komplett. A harapás ollós, a harapófogó harapás elfogadott.
Szemek: Előretekintő, szinte egy síkban illesztettek. Nyitottak és az átlagosnál nagyobbak. A szemnyílás kerek. A szemgolyó nem dülledt. A szemfehérje nem látszódhat. A szemhéjak feketén pigmentáltak, a szem színe (az írisz) sötét okker.
Fül: Magasan tűzött, hosszú és lógó. A tövénél kissé merev, így a fülkagyló felső része a fejtől kissé eláll, ettől a fej egy kissé szélesebbnek tűnik.

NYAK: A nyak lebernyeg nélküli, a hossza a fejhossznak felel meg.

TEST: A kutya kvadratikus, a törzs hossza megegyezik a marmagassággal.
Mar: A hát vonalából egy kissé kiemelkedik.
Felsővonal: Az egyenes hátvonal és az ágyék enyhe domborúsága harmonikusan illeszkedik a farral.
Far : Alig csapott, és igen széles.
Előmell : A szügy alig érezhető.
Mellkas : Tágas, egészen a könyökig érő. A bordák jól íveltek. A mélységük szinte eléri a marmagasság felét.
Alsóvonal: A mellcsont vonalát követi és enyhe ívet alkot a has felé.

FAROK: A far meghosszabbításában tűzött és a hát fölé hajlik.

VÉGTAGOK:
ELÜLSŐ VÉGTAGOK: Egyenesek, párhuzamosak és a talajra merőlegesek.
Lapocka : A hossza 1/4-e a marmagasságnak, a merőlegeshez képest kissé ferde. A mozgása szabad.
Felkar : A törzshöz simuló, majdnem olyan hosszú, mint a lapocka, de nem olyan ferde.
Könyök : Egy síkban vannak egymással, és a test középvonalával párhuzamosak.
Lábtő és lábközép : Elölről nézve az alkar meghosszabbítása. Oldalról nézve a lábtő kissé ferde.
Mancsok : Oválisak, rugalmas talppárnákkal és fekete, nagyon kemény karmokkal.

HÁTULSÓ VÉGTAGOK : Összességében és hátulról nézve, az ülőgumótól a talajig egy merőleges vonalat kell képeznie. Párhuzamosak egymással.
Comb: A hossza 1/3-a a marmagasságnak. Felülről lefelé és hátulról előre felé ferdék. A test középvonalához párhuzamos.
Lábszár: Hosszabb, mint a comb.
Csánk: A csánk szögelése nem nagyon zárt.
Hátulsó lábközép: A csánk és az ujjhegyek távolsága alig rövidebb, mint a marmagasság 1/3-a.
Mancsok: Kevésbé oválisak, mint a elülső mancsok, egyébként azonosak a elülső mancsokkal.

MOZGÁS: Szabad és energikus. A fejét nemesen és előkelően hordja.

BŐR: Az egész testen feszesen simuló, a látható nyálkahártyák és a pislogóhártya feketén pigmentált.

SZŐRTAKARÓ: A fejtől a farkáig, a hátvonaltól a mancsokig az egész testet hosszú szőr borítja. Az orrháton rövidebb és puhább, de nem a testhez simuló, hanem pelyhes, és nem rojtos.

SZÍN: Hófehér, minden foltosság és bármely fehér színárnyalat nélkül.

NAGYSÁG ÉS SÚLY:
Marmagasság . Kanoknál 27 - 30 cm
Szukáknál 25 -28 cm
Súly: 2,5 - 4 kg.

HIBÁK: Minden eltérés a megengedettől hibának tekintendő és a hiba nagyságának megfelelően kell értékelni.
* Kancsalság

SÚLYOS HIBÁK:
* A koponya-fang határvonalának a divergenciája vagy konvergenciája.
* Ívelt orrhát.
* Előre -vagy hátraharapás, főleg, ha ez által az arcorri rész eltorzul.
* Magasság 25 cm alatt vagy 33 cm felett a kanoknál, és 22 cm alatt és 32 cm felett a
szukáknál.

KIZÁRÓ OKOK:
* Pigment hiányos orrtükör.
* A nem fekete, hanem más színű orrtükör.
* Előreharapás
* Pigment hiányos szemhéjak
* Üveges tekintet.
* A farok hiánya.
* Veleszületett vagy művileg előforduló csonka farok.
* Minden a fehértől eltérő szőrszín.
* Foltos szőrzet.
M.J. A kanoknak két jól fejlett herével kell rendelkezniük, melyek a herezacskóban helyezkednek el.

Ford. Kalo M.